President

Mary Lima


Dance Instructors

Lin Quan

Jennifer Deng

Chao Xu


Members

Zhimin Du

Sharon Lou

Vivien Zhang


Nina

Huijin Mi

Birong Zhang


April Zhu

Susan Hu

Luna Dong


Veronica

Ester Liu

Sunny Li


Jinguo Gao

Xin Wang

Tina Xiang


Yanxing Zhang

Erin Liu

Sara Kong

Qiao Cheng

Hongrui Liu

Lisa